Loading...

Vietnam

Chương trình International Pathway được thiết kế mang đến cơ hội học tập tại Đại học Cincinnati dành cho những ứng viên chưa hội đủ điều kiện về trình độ tiếng Anh vào học thẳng chương trình đại học. Chương trình bao gồm 2 học kỳ ( 1 năm học thuật) cung cấp những khoa học về ngôn ngữ bên cạnh những môn học cơ bản chuyên ngành sẽ được tích lũy tín chỉ. Sau khi hoàn thành chương trình International Pathway sinh viên đám bảo đủ điều kiện để chuyển tiếp vào ngành học đã lưa chọn.

 • Tham gia các môn học chuyên ngành – hoàn thành chương trình cử nhân trong 4 năm.
 • Không phát sinh thêm chi phí! Sinh viên chi trả mức học phí như các chương trình khác tại UC.
 • Tham gia chương trình Co-op nổi tiếng thế giới hoặc chương trình thực tế khác
 • Cố vấn chuyên ngành Pathway đảm bảo hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đúng thời gian.
 • Tận hưởng các tiện ích của trường đại học như khu nhà ở , hệ thống thư viện, trung tâm thể dục thể thao giải trí….
 • Cơ hội học bổng sau khi sinh viên hoàn tất chương trình

Designed for students who are thinking of studying at the University of Cincinnati but their English skills are not strong enough for direct admissions. The International Pathway Program is a two semester program (one academic year) that provides English as a Second Language courses while also taking major-based classes that will count as credit towards their degree. After successfully completing the International Pathway Program, students are guaranteed full admission into their selected major.

 • Take degree courses immediately and finish bachelor's degree in only 4 years.
 • No extra cost! Students pay the same tuition as all Cincinnati's main campus programs.
 • Participate in Cincinnati's world-renowned co-op program or other experience based learning.
 • Dedicated Pathway adviser to make sure they take the right steps to graduate on-time.
 • Enjoy all the benefits of the university, such as on-campus housing, access to libraries, recreation center and more.
 • Earn scholarships once student complete the program.